Úvod | dasato.sk
ŠTVORLÍSTOK MODERNEJ SAMOSPRÁVY

Slovensko, Dá sa to!

Otvorená samospráva podporujúca zelené riešenia, samospráva so živou komunitou, kde ľudia nájdu v prípade potreby pomocnú ruku. Do zastupiteľstiev miest a obcí po celom Slovensku kandidujú s víziou takejto samosprávy naši kandidáti a kandidátky.
Dá sa to, aj u vás!

Zoznam kandidátov
a kandidátok

Program

Otvorená samospráva

Verejné obstarávania musia byť transparentné a otvorené. Budeme presadzovať ich zverejňovanie na webe tak, aby bola zabezpečená participácia rôznych predkladateľov cenových ponúk. Prehľadný postup zároveň bráni dohadovaniu si verejného obstarávania vopred, čo je na Slovensku často využívaná praktika. Otvorenie samosprávy ľuďom a kvalitná súťaž pomáhajú zabezpečiť ten najlepší výsledok pre všetkých.

Zelená samospráva

Zelená transformácia je pre komunál príležitosť, ktorú musíme využiť naplno po celom Slovensku. Našim cieľom je vytvoriť v každej obci Akčný plán výsadby zelene na dané obdobie s kontrolou plnenia. Zaviesť tiež chceme systém odmeňovania občanov za separovanie. Navrhujeme aj vypracovanie vzoru akčného plánu a dopracovanie textu k VZN o odpadoch.

Komunitná samospráva

Chceme aktívne pristupovať ku problematike športovania detí, mládeže aj seniorov a senioriek. Do samospráv musíme priniesť väčšiu bezbariérovosť - telesnú, ale aj finančnú. Pozitívny vplyv na zdravie ľudí a rozvoj obce majú komunitné záhrady či požičovne náradia, susedské hliadky, komunitné podujatie na výmenu oblečenia, kreatívne dielničky pre deti a mladých či jazykové a vzdelávacie kurzy.

Pomáhajúca samospráva

Pomocnú ruku by obyvatelia mali nájsť aj priamo vo svojej obci - či už ide o príspevok pri narodení dieťaťa, pri uzavretí manželstva či príspevok pre rodičov pri nástupe dieťaťa do materskej a základnej školy. Podporu v komunále by ľudia mali nájsť aj pri strate zamestnania kvôli prepúšťaniu či pri odchode do dôchodku. To všetko v rámci možností jednotlivých obcí a s cieľom zodpovedného hospodárenia s financiami.

Kandidáti a kandidátky

Mená kandidátiek a kandidátov Progresívneho Slovenska s ich programom do komunálnych volieb 2022 postupne pridávame.

Bratislavský kraj Trnavský kraj Trenčiansky kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Banskobystrický kraj Prešovský kraj Košický kraj