Cyprián Koreň | dasato.sk
Cyprián Koreň

Cyprián Koreň

Kremnica 

 

Narodil som sa v roku 1980. Som absolventom, Školy úžitkového výtvarníctva v Kremnici, Katedry priemyselného dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Pracujem z Kremnice ako priemyselný dizajnér na vývoji nových produktov, pre zahraničných výrobcov hlavne paraglidingového vybavenia. V Kremnických vrchoch tiež pôsobím ako dobrovoľný horský záchranár. Som ženatý a mám dve deti.

 

Mesto tvoria ľudia ktorý v ňom žijú, preto je dôležité aby Kremnica bola spravovaná otvorene a moderne, s jasnou a víziou udržateľného rozvoja. Aby sa z Kremnice opäť stalo mesto do ktorého sa oplatí vrátiť/ostať žiť.

 

Bývanie: štartovacie byty pre mladých ktorý sa do Kremnica chcú vrátiť, pracovať, učiť, liečiť, podnikať... nové lokality pre rodinnú výstavbu, tak aby nedochádzalo novou výstavbou k likvidácii historických budov ktoré sú zásadnou súčasťou identity mesta.

 

Vzdelanie: udržať materské a základné školy, vrátiť do mesta stredné školstvo ktoré malo celoslovenské meno a vedelo prilákať do mesta kvalitných ľudí/študentov ktorý mesto obohacujú, po štúdiu sa často do Kremnice vracajú prípadne tu ostávajú žiť.

 

Práca: Reagovať na aktuálne trendy a aktívne vytvárať podmienky na prácu, napríklad sprístupnením nevyužívaných mestských budov/priestorov na „coworking“.

 

Šport: Rozšíriť a zatraktívniť ponuku športovísk (prioritne v meste) aj pre moderné (aj) pre mladých ľudí atraktívne športy: lezecká stena, pumtrack, skatepark workout.

 

Komunita: Koncepčne adaptovať verejný priestor, zvýšiť jeho využiteľnosť a podporiť tak komunitný život, oddychové, športové, kultúrne zóny, zóny využiteľné pre matky s deťmi bezpečné a rozumne umiestnené detské ihriská.