Darina Antolíková | dasato.sk
Darina Antolíková

Darina Antolíková

Nenice 

 

Mám 49 rokov, som vydatá, mám 25 ročného syna Roderika. Žijem v krásnej obci Nenince (okr. Veľký Krtíš). Medzi moje prednosti patrí zodpovednosť, cieľavedomosť, komunikatívnosť a flexibilita.

 

„Nerada sľubujem, radšej konám“.  Je veľmi dôležité správne načúvať ľuďom aby sme rozumeli ich problémom a vedeli im správne poradiť, pomôcť. Práca s ľuďmi je mojou srdcovou záležitosťou a preto som vyštudovala odbor sociálna práca. 

 

Mám za sebou 21 rokov praxe v oblasti zamestnanosti a nezamestnanosti, podpory podnikania, štátnych dotácií a štrukturálnych fondov z EÚ, zamestnávania absolventov školy, zdravotne postihnutých a znevýhodnených osôb a v neposlednom rade v oblasti verejnej správy.

 

V rokoch 1994 – 2013 som pracovala v štátnej správe kde som nadobudla skúsenosti v oblasti zamestnanosti a nezamestnanosti, podpory podnikania, štátnych dotácií a štrukturálnych fondov z ÉU, zamestnávania absolventov školy, zdravotne postihnutých a znevýhodnených osôb a v neposlednom rade v oblasti verejnej správy. 

 

V rokoch 2015-2019 som pracovala vo verejnej správe ako Garant Komunitného centra v obci Hrušov. Bol to jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodla ďalej rozvíjať svoje vedomosti v oblasti verejnej správy a úspešne som vyštudovala Master of Business Administration (MBA). Získaných vedomostí ale nikdy nie je dosť, preto pokračujem ďalším štúdiom v oblasti sociálnej práca a to rigoróznym konaním, ktoré momentálne prebieha.

 

Aktuálne pôsobím vo verejnej správe ako sociálna pracovníčka na Migračnom úrade MV SR, garant a sociálny pracovník v Denných stacionároch a posudkár v oblasti sociálnych vecí v obciach. Táto práca ma v plnej miere napĺňa. V samospráve pôsobím už 16 rokov ako poslankyňa obecného zastupiteľstva. Za toto obdobie som získala mnohé skúsenosti v rôznych oblastiach. Aktívne som participovala na vyhodnocovaní základných dokumentov Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, kde som momentálne členka predstavenstva a bola som členkou prípravného výboru a zároveň zakladajúcou členkou.
Naďalej by som rada využila svoje vedomosti a skúsenosti a chcela by som sa  venovať najmä verejnej a štátnej správe hlavne v oblasti sociálnych vecí. Zároveň sa chcem aktívne spolupodielať pri napĺňaní volebného programu Progresívne Slovensko.