Iveta Kotorová | dasato.sk
Iveta Kotorová

Iveta Kotorová

Dolná Ves 

 

Volám sa Iveta Kotorová, som rodáčkou Dolnej Vsi a pracujem ako vedúca ekonomického oddelenia na Stavebnom bytovom družstve v Žiari nad Hronom. 

 

Na poste starostky, alebo poslankyne obecného zastupiteľstva by som sa chcela venovať podpore občianskej participácie na rozhodovaní o veciach verejných, vytvoreniu plánu rekonštrukcií komunikácií a chodníkov či sprehľadneniu webovej stránky obce.

 

Za dôležitú tému považujem aj triedenie a recykláciu komunálneho odpadu s dôrazom na postupné motivačné znižovanie platieb za odvoz komunálneho odpadu. Mojou prioritou bude čistá a pokosená obec, dôstojná starostlivosť a väčšia pozornosť venovaná potrebám seniorov, ale aj podpora mladých rodín a občianskych aktivít zameraných na rodiny a zdravý životný štýl.