Martin Fukáč | dasato.sk
Martin Fukáč

Martin Fukáč

Modrý Kameň

 

Volám sa Martin Fukáč. Pracujem ako učiteľ a je to poslanie, ktoré napĺňa môj život.

 

Ako poslanec by som svoju činnosť chcel smerovať práve školám v našom meste, pomáhať im v ich napredovaní. Deti sú naša budúcnosť, preto si myslím, že investícia do vzdelania bude tou najlepšou pre naše mesto.

 

Školám chcem pomôcť pri hľadaní sponzorov, ktorí by pomohli v podpore rôznych športových krúžkoch a ďalších školských a mimoškolských aktivít. 

 

Moje ciele a motivácia kandidovať nie sú zamerané len na školstvo, chcem ponúknuť občanom mesta Modrý Kameň svoju ochotu a odhodlanie pomáhať. Ponúkam tiež spolupatričnosť a zodpovednosť, pretože #dasato.