Matúš Mašica | dasato.sk
Matúš Mašica

Matúš Mašica

Badín

 

Volám sa Matúš Masica pochádzam z obce Badín.

 

V Banskej Bystrici som získal vysokoškolské vzdelanie v odbore Politológia na Univerzite Mateja Bela. Neskôr som pracovné skúsenosti získaval na západnom Slovensku, ale aj v zahraničí. Mojim zamestnaním je projektový manažment v oblasti IT. Blízka mi je ochrana životného prostredia a ekológia.

 

V mojej rodnej obci som sa rozhodol kandidovať na poslanca obecného zastupiteľstva, pretože mi záleží na kvalitnom rozvoji obce a prostredí, v ktorom plánujem žiť.

 

Kandidujem hlavne preto, aby sa výstavba a rozvoj obce robili systematicky a aby pribudlo viac verejných priestorov (detské ihriská, oddychové zóny s lavičkami, externé fitness konštrukcie a stroje či umelecké inštalácie). Dôležitým cieľom je pre mňa tiež to, aby sa rekonštruovali cesty s dôrazom na chodcov a cyklistov/kolobežky a doplnilo sa chýbajúce značenie na vozovke (aj pre automobilovú dopravu).

 

Za Progresívne Slovensko kandidujem preto, lebo s touto stranou ma spájajú hodnoty ako odbornosť, slušnosť a pracovitosť.