Pavol Vrtík | dasato.sk
Pavol Vrtík

Pavol Vrtík

Lovčica - Trubín 

 

Pochádzam z dediny Lovčica – Trubín, dnes pracujem vo firme zaoberajúcou sa z väčšej časti výrobou meracích prípravkov pre autodiely.

 

Za poslanca obecného zastupiteľstva som sa rozhodol kandidovať, pretože mám záujem ovplyvňovať dianie v obci a zároveň pokračovať v začatých projektoch pri zveľaďovaní a ďalšom smerovaní obce. Ako aktívnemu športovcovi mi nie sú ľahostajné ani športové aktivity v obci, preto by som chcel v čo najväčšej miere podporovať práve rozvoj športu. Keďže nás čakajú energeticky náročné roky, bude potrebné s väčším dôrazom riešiť aj tieto problémy. 

 

Samozrejme kandidatúra s podporou strany Progresívne Slovensko nie je náhodná. Do komunálnej sféry by som chcel priniesť hodnoty, na ktorých táto strana stojí, ako sú pomoc občanom, presadzovanie ochrany životného prostredia a prechod na udržateľné ekonomické a spoločenské správanie.