Tomáš Kohút | dasato.sk
Tomáš Kohút

Tomáš Kohút

Zvolen

 

Kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva vo Zvolene vo volebnom obvode CMZ zóna - Západ

 

Som rodený Zvolenčan, vyštudovaný právnik. Po skončení vysokej školy som neodišiel za lepšími pracovnými príležitosťami mimo svoje rodné mesto, ale rozhodol som sa vo Zvolene žiť, pracovať a založiť si rodinu.

 

Bez podpory štátu a mesta som vybudoval v meste Zvolen priestory pre modernú materskú škôlku MONTESSORI a nájomné bývanie pre 56 rodín, ktoré dnes Vo Zvolene žijú, pracujú, platia dane a vychovávajú svoje deti. Ako advokát dlhoročne zastupujem mesto Zvolen v súdnych sporoch. 

 

Moja vízia

 

Mesto sú jeho obyvatelia. Čím viac sa ich rozhodne vo Zvolene písať svoj úspešný príbeh, tým bude aj Zvolen úspešnejšie, sebavedomejšie a konkurencieschopnejšie mesto.  

 

Vo zvolenskom mestskom zastupiteľstve chcem presadzovať moderné, vo svete overené prístupy k správe a riadeniu mesta. Aby tu ľudia chceli žiť. Podporou nájomného bývania, využívaním dostupných a doteraz v meste nevyužívaných štátnych nástrojov pre výstavbu mestských nájomných bytov cez ŠFRB, ďalej vytváraním podmienok, aby sa Námestiu SNP prinavrátilo postavenie hlavnej komunitnej, kultúrnej a spoločenskej zóny v meste, chceme prinavrátiť život do centra mesta.