Adam Sárlos | dasato.sk
Adam Sárlos

Adam Sárlos

Bratislava - Petržalka

 

Dva roky som pracoval ako splnomocnenec pre miestnych poslancov v Petržalke. Okrem komunikácie s poslancami som mal na starosti rôzne projekty, napríklad participáciu s občanmi - zisťovanie potrieb verejnosti na Námestí republiky a na Nobelovom námestí, či prípravu zadaní pre petržalské cyklotrasy.  Práve tieto skúsenosti teraz pretavujem ako projektový manažér v mestskej firme METRO Bratislava a.s., kde pracujem na projektoch cyklotrás a rekonštrukciách po celej Bratislave. Ako vášnivý cyklista a rodič trojročného synčeka sa vo voľnom čase venujem rozvoju bratislavskej cyklodopravy, zapájaniu verejnosti do diania v samospráve, zlepšovaniu životného prostredia ako menovaný člen komisie v Petržalke či kontrolnej činnosti ako člen dozornej rady Bytového podniku Petržalka.

Napíšte mi