Anna Beláková | dasato.sk
Anna Beláková

Anna Beláková

Bratislava - Podunajské Biskupice

 

Narodila som sa a celý svoj život prežila v Bratislave. Žila som v rôznych mestských častiach, kde som zistila, že v každej mestskej časti sa dá niečo zlepšovať a každá mestská časť Bratislavy, má svoje dobré stránky a mnoho fungujúcich vecí.
Tieto poznatky a skúsenosti by som chcela využiť práve v Podunajských Biskupiciach, kde žijem s manželom a našim psom. 

 

Vyštudovala som Univerzitu Komenského, Pedagogickú fakultu. Mojom prácou je učiteľka v materskej škole. Táto práca je nielen zamestnaním, ale aj stretávaním sa s rodičmi, starými rodičmi, deťmi a občanmi Podunajských Biskupíc, ktorí majú často rôzne pripomienky k našej mestskej časti. Rada by som mojim známym a susedom pomáhala, čo to najviac pôjde, práve ako poslankyňa miestneho zastupiteľstva.

 

Medzi moje priority patrí:

  • zlepšenie komunikácie medzi poslancami a občanmi mestskej časti,
  • počúvanie občanov, čo ich trápi a čo potrebujú, až potom robiť zmeny,
  • riešenie dopravnej situácie, najmä čo sa týka chodcov - oprava chodníkov, logické rozmiestnenie priechodov pre chodcov, sprehľadnenie križovatiek,
  • viac zelene v mestskej časti, najmä na sídliskách,
  • pravidelné opravy ihrísk pre deti a školských dvorov,
  • zveľaďovanie oddychových zón a parkov,
  • podujatia na podporu udržateľnosti (Swap- výmena oblečenia, susedské burzy, farmárske trhy a podobne),
  • nové bežecké trasy a cyklotrasy,
  • bezpečné a čisté výbehy pre psov.

 

Hľadám riešenia, nie prekážky.

 

DÁ SA TO!