Juraj Mikulášek | dasato.sk
Juraj Mikulášek

Juraj Mikulášek

Bratislava - Staré Mesto

finančný manažér, poslanec m.č. Staré Mesto


Štyri roky ako poslanec dokazujem, že mi v Starom Meste záleží na doprave, školách a hospodárnom nakladaní s majetkom obce. Budem sa venovať zavedeniu ďalších parkovacích zón, preferencii peších, obnove budov MŠ a ZŠ, modernizácii úradu.