Ľuboš Ďubek | dasato.sk
Ľuboš Ďubek

Ľuboš Ďubek

Rovinka

 

Volám sa Ľuboš Ďubek a v čase konania volieb budem mať  30 rokov. Rodné Podpoľanie som vymenil za hlavné mesto a už piaty rok pracujem v štátnej správe ako projektový špecialista v oblasti regionálneho rozvoja. S milovanou partnerkou sme si začiatkom tohto roka vybrali pre novú etapu života obec Rovinka. 

 

Dôvodom mojej kandidatúry je predovšetkým môj okamžitý záujem o obec, v ktorej som sa rozhodol žiť. V Rovinke nie je ťažké všimnúť si medzi pozitívami aj jej nedostatky, slabšie stránky a nevyužité príležitosti. V tom všetkom sú skryté ale aj  obrovské možnosti na jej rozvoj. Dynamická výstavba a rast populácie prinášajú nové výzvy, na ktoré je potrebné rovnako dynamicky reagovať. Do divokého rastu je potrebné vniesť viac racionality, plánovania a zmyslu pre udržateľnosť. V súčasnosti je citeľný jednoznačný dlh v základnej infraštruktúre, kapacitách jaslí, materských škôl a sociálnych služieb. Množstvo novej zelene ani zďaleka nevyvažuje obrovské betónové plochy nových obytných štvrtí,  počet funkčných verejných priestranstiev s rekreačnou funkciou a detskými ihriskami je voči zastavanému územiu nepostačujúci. Za zmienku určite stojí aj ďalší priestor na zatraktívnenie verejnej dopravy, otvorenejšia komunikácia obce smerom k občanom či redukcia výrazného vizuálneho smogu.

 

Nové obecné zastupiteľstvo v Rovinke čakajú obrovské výzvy a som odhodlaný byť jeho súčasťou. Svoje nadšenie, čas a skúsenosti rád využijem pri hľadaní nových riešení a možností pre rozvoj Rovinky ako modernej obce atraktívnej pre život.

 

DÁ SA TO!