Marián Mališ | dasato.sk
Marián Mališ

Marián Mališ

Ivanka pri Dunaji

 

V Ivanke pri Dunaji chcem prežiť zvyšok svojho života. To je dôvod, prečo sa chcem v zastupiteľstve zamerať na riešenia zložitých problémov, ktoré nie je možné vyriešiť počas jedného volebného obdobia, a preto boli doposiaľ odkladané. Podporím všetky rozumné návrhy prinášajúce zlepšenie pre všetkých obyvateľov našej obce.


V Ivanke pri Dunaji žijem už takmer 20 rokov. Aktívne. V rámci hľadania informácií potrebných pre život mladej rodiny som získal množstvo informácií, ktoré som dobrovoľne doplnil do obsahu obecnej internetovej stránky. Tak som pred 16 rokmi dostal prvýkrát pozvánku stať sa členom - aktivistom komisie obecného zastupiteľstva. Pravidelne som sa zúčastňoval (a pokračujem) verejných zasadnutí obecného zastupiteľstva a začal som sa orientovať, čo a ako v obci funguje, alebo aj nefunguje.

 

Neskôr som sa začal venovať organizácii športu. Ako mnohí rodičia som začal v prípravke vozením syna a jeho spoluhráčov na zápasy a pri "veľkom" futbale som skončil ako vedúci oddielu dorastencov. Niekoľko rokov sme spolu s ďalšími aktívnymi spoluhráčmi organizovali v Ivanke pomerne úspešnú minifutbalovú ligu. V roku 2013 sme založili o. z. Telovýchovná jednota Ioan 1209, v ktorej dodnes pôsobím ako športovec, tréner i jej predseda. Náš tím organizuje pravidelne športové podujatia pre verejnosť i tréningy na klubovej úrovni. Inicioval som vznik ankety Športovec obce, ktorú dodnes spoluorganizujem a zastrešujem ako predseda TJ a zároveň člen športovej (a kultúrnej) komisie. Mojim cieľom v oblasti športu a telovýchovy je v Ivanke pri Dunaji a jej okolí dlhodobo napomáhať rozvoju športu pre všetkých na masovom základe.

 

Počas cyklistických tréningov detí som si uvedomil 2 vypuklé a vzájomne prepojené problémy našej obce. 1) Chodci a cyklisti sa na našich uliciach nemôžu cítiť bezpečne. 2) Prichádzame o veľkú časť prírody, čo znižuje kvalitu nášho života. Riešenie problémov v oblasti ochrany životného prostredia a dopravy už niekoľko rokov zastrešujem aktivitami v oblasti udržateľnej mobility. Aj tu sme postupne dali dokopy skupinu ľudí, ktorí sa na začiatku vôbec nepoznali. Dnes už niekoľko rokov pomáhame obci pri organizácii kampaní Do práce na bicykli, Do školy na bicykli a najmä Európsky týždeň mobility, v rámci ktorých sme dosiahli niekoľko úspechov pri budovaní bezpečnejšej dopravnej infraštruktúry. Jedným zo sprievodných javov našich aktivít bol aj vznik samostatnej komisie pre dopravu, v ktorej od začiatku pôsobím ako zástupca občianskych aktivistov.

 

Ivanka pri Dunaji (a iné obce na Slovensku) má problémy aj v oblastiach, v ktorých sa dostatočne nevyznám. No nemusím všetko riešiť sám. V zamestnaní, pri riadení projektov alebo pri medzinárodnej spolupráci som sa naučil, že takmer všetko sa dá dosiahnuť, ak máte cieľ, fungujúci tím a chuť pracovať. Za svoju prioritu v úlohe poslanca obecného zastupiteľstva si kladiem úlohu spracovať spoločnú víziu našej obce do budúcnosti. Oveľa ľahšie budeme môcť všetci pochopiť, kto koná alebo čo je v súlade s našou víziou. Potrebujeme hľadať to, čo nás spája, nie čo nás rozdeľuje. Potrebujeme spoluprácu, nie boj. Som odhodlaný venovať svoju energiu, vedomosti a schopnosti na to, aby sa nám v budúcnosti v Ivanke žilo príjemne.


DÁ SA TO.