Martina Bollová | dasato.sk
Martina Bollová

Martina Bollová

Senec

 

Volám sa Martina Bollová mám 44 rokov a spolu s manželom vychovávame 2 deti.

 

Vyštudovala regionálny rozvoj na SPU v Nitre. Dlhodobo som pracovala ako expertka metodiky nastavovania nových procesov a optimalizácie procesov za účelom zvyšovania ich efektivity vo firmách. V súčasnosti vediem projektové oddelenie v štátnej správe, kde som zodpovedná za prípravu, implementáciu a vyhodnocovanie grantových projektov financovaných z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR.

 

Aktívne sa zapájam do komunitného života v Senci. Som predsedníčka OZ Šidielko, ktoré realizuje tvorivé dielne pre deti a dospelých zamerané na zachovávanie ľudových tradícií. Ako dobrovoľníčka Slovenského skautingu už 6 rokov vediem 1. oddiel v 131. zbore Safari Senec.

 

Rada by som zužitkovala svoje pracovné a životné skúsenosti, konštruktívne pristupovala k riešeniu aktuálnym problémom mesta. Okrem podpory iniciatív v prospech občanov mesta, je mojou hlavnou témou vypracovanie a implementácia koncepcie rozvoja práce s mládežou, čiže aktívne a bezpečné trávenie voľného času detí a mládeže v meste, voľnočasové aktivity seniorov, environmentálne smerovanie mesta, spoločensko – kultúrne aktivity a bezpečná doprava.

Napíšte mi