Martina Kolláriková | dasato.sk
Martina Kolláriková

Martina Kolláriková

Bratislava - Nové Mesto

 

Narodila som sa v Bratislave na Kramároch, kde som prežila aj najväčšiu časť svojho života. Práve tú, ktorá človeka formuje najhlbšie. Urobila som tu svoje prvé kroky, učila som sa tu bicyklovať, chodila som tu do školy, zažila úžasné kamarátstva a dobrodružstvá, aj prvé lásky. Ku Kramárom mám preto zvlášť silný emocionálny vzťah.

 

Víťazstvo Matúša Valla v komunálnych voľbách v roku 2018 a jeho pôsobenie na poste primátora Bratislavy neprinieslo len úplne nový vietor do riadenia mesta, ale bolo pre mňa aj inšpiráciou a povzbudením, že sa politika dá robiť kvalitne, progresívne, nebojácne, koncepčne a zároveň v prospech obyvateľov Bratislavy. 
Dnes pod heslom „Lepšie neskoro ako nikdy“, som sa rozhodla zapojiť do politiky aktívne, ako kandidátka na miestnu poslankyňu.

 

Situácia

 

Mesto a mestskú časť čaká mimoriadne ťažká doba – post kovidová, doba vojny u nášho bezprostredného suseda a zároveň doba klimatickej krízy, ktorej prejavy zažívame čoraz častejšie a drastickejšie. Ak chceme v mestách prežiť, vízia zeleného udržateľného mesta sa stala nevyhnutnosťou.

 

Úloha modernej samosprávy

 

Miestne zastupiteľstvo tu nie je len na to, aby vykonávalo údržbu mestskej časti. Úlohou modernej samosprávy je prinášať tiež nové progresívne koncepty a riešenia, aby sa mesto a jej štvrte rozvíjali, menili a prispôsobovali súčasným podmienkam a prinášali obyvateľom plnohodnotný a kvalitnejší život.

 

Aktivácia občianskej spoločnosti

 

Participácia a zapojenie obyvateľov musí byť samozrejmosťou. Dialóg s obyvateľmi musí prebiehať kontinuálne a obojsmerne. Lepšiu mestskú časť a mesto vytvoríme len vtedy, keď sa budeme navzájom počúvať, rešpektovať a zapojíme sa všetci.

 

Priority

 

Pre mňa je TOP prioritou #zelená samospráva.

 

Existujú rôzne kritériá na hodnotenie toho, či sa mesto uberá správne. Spotreba vody na jedného obyvateľa, podiel používania energie z obnoviteľných zdrojov, dostupná celomestská recyklácia odpadov a kompostovania, úroveň znečistenia ovzdušia, podiel zelených plôch a prvkov, podiel obyvateľov, ktorí využívajú verejnú dopravu, rozvoj mikromobility a walkability – teda schopnosti mesta „obslúžiť“ svojich obyvateľov pohybujúcich sa za službami peši, ale tiež taký faktor ako sú dostupné farmárske, či lokálne trhy. Kým niektoré kritériá nie je schopné miestne zastupiteľstvo zabezpečiť výhradne na svojej úrovni, zostáva mnoho z tých, kde dokáže aktívne prispieť.

 

Konkrétne ciele

 

Z vlastných skúseností a z potrieb mesta a mestskej časti som vyhodnotila tri konkrétne ciele, ktorým by som sa chcela v prípade zvolenia najaktívnejšie venovať:

 

Utlmovanie automobilovej dopravy – Bratislava je dnes výrazne autocentrická. Potrebujeme ju dostať alebo aspoň priblížiť k rovnovážnemu stavu.

 

Micromobiliy/Walkability – Úplnou prioritou je úprava priestorov v okolí škôl, aby školáci mohli chodiť do školy sami peši alebo na kolobežkách či bicykloch. Pohyb po meste a jej štvrtiach má byť bezpečný, plynulý a má prinášať obyvateľom radosť.

 

Zeleň a verejné priestory – Zelené prvky sú kľúčovými faktormi na zmiernenie prejavov klimatickej krízy.