Miroslav Kocúr | dasato.sk
Miroslav Kocúr

Miroslav Kocúr

Mariánka

 

Som pedagóg, manažér a angažovaný občan, zakladajúci člen Progresívneho Slovenska. 

 

Mám 53 rokov a profesionálne sa venujem od roku 1995 vzdelávaniu. Pôsobil som ako učiteľ na rôznych stupňoch škôl od základnej školy až po univerzity. 

 

Mám vysokoškolské vzdelanie, bol som spoluzakladateľom a riaditeľom bilingválneho gymnázia a pracoval som ako projektový manažér v neformálnom vzdelávaní, firemnom aj v neziskovom sektore. Svoju prácu a témy spojené so vzdelávaním, výchovou a spoločenským dianím otvorene reflektujem vo svojich textoch na blogoch, denníkových komentároch, printových a elektronických médiách či publicistických príspevkoch a knihách. 

 

Od roku 2012 žijem s manželkou a dvoma dcérami v Marianke. Do života obce som sa po rokoch pozorovania rozhodol zapojiť ako poslanec obecného zastupiteľstva. Uchádzam sa o hlasy voličov, aby som prispel k budovaniu porozumenia a spolupráce, k jej transparentnému spravovaniu, hľadaniu zelených riešení pre život tradičnej obce v modernej dobe a lepšej vzájomnej spolupráci. Zmysel svojej kandidatúry za poslanca obecného zastupiteľstva vidím vo vzájomnej spolupráci zvolených zástupcov a starostu. 

 

Chcem prispieť k tomu, aby malebná Marianka bola príjemnou pútnickou obcou vďaka tradíciám, ale aj vďaka otvorenosti a dobrote ľudí, ktorí ju tvoria. Susedské spolužitie a priateľská samospráva sú spojené nádoby, a treba sa o ne neustále snažiť v škole, cez kultúrne a spoločenské stretnutia či iné príležitosti pre vzájomné stretnutia a spoznávanie. Mám s tým osobné aj pracovné skúsenosti a verím, že sa to dá.

Napíšte mi