Natália Nash | dasato.sk
Natália Nash

Natália Nash

Bratislava - Ružinov

 

Som Natália Nash a som kandidátka na poslankyňu do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za volebný obvod Ružinov. 
Záleží mi na tom, aby náš kraj bol dobrým miestom pre život a naplno využil potenciál, ktorý má jeho poloha, dostupnosť, atraktivita, príroda a ľudské zdroje.

 

Pracujem v štátnej správe v oblasti športu ako riaditeľka odboru, a preto je prirodzene mojou prioritou oblasť školstva a dostupnosti športovej a cykloinfraštruktúry pre obyvateľky a obyvateľov kraja. 

 

Zamerať sa chcem aj na projekty bezpečného transportu študentov do školy, budovanie cyklotrás pri školách, činnosť športových klubov na župných školách a zvýšenie atraktivity stredoškolských športových súťaží. Dôležité je zlepšenie vybavenia škôl, nákup športového materiálu či rozvoj školskej športovej infraštruktúry a jej sprístupnenie po vyučovaní školským športovým klubom a verejnosti.

 

DÁ SA TO!
 

Napíšte mi