Peter Lošonský | dasato.sk
Peter Lošonský

Peter Lošonský

Bratislava - Petržalka

 

Peťo vyštudoval verejnú správu a regionálny rozvoj na Ekonomickej univerzite v Bratislave- Petržalke. Počas svojho štúdia absolvoval výmenný pobyt erazmus+ v Portugalsku, kde sa naučil veľa o kladoch a záporoch tamojšej ekonomiky a komunálnej politiky. Robil na transporte na majstrovstvách Európy v hádzanej. Pôsobil ako hlavný organizátor na majstrovstvách Európy v malom futbale EMF EURO 2022 www.emfeuro.eu v Košiciach, kde riadil tím 120 brigádnikov, mal na starosti tímy, medzinárodných hostí a priebeh celého turnaja.

 

Následne organizoval aj detské majstrovstvá Slovenska v malom futbale v Nitre a majstrovstvá Slovenska v malom futbale v Banskej Bystrici. Sám je aktívnym hráčom malého futbalu, cyklistom, pingpongistom ale aj snowboardistom napriek obom operovaným kolenám. Stal sa ambasádorom detskej minifutbalovej ligy v Bratislave, kam sa zapojilo 27 základných škôl z Bratislavského kraja. Momentálne je v expertnej pracovnej skupine pre tvorbu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) v oblasti školstva za mestskú časť Petržalka. Taktiež bol členom expertnej skupiny pre koncepciu rozvoja športu a mládeže Bratislavského kraja pre obdobie 2022-2026.

Napíšte mi