Róbert Eisner | dasato.sk
Róbert Eisner

Róbert Eisner

Bratislava - Vrakuňa

 

Narodil som sa v Detve. Po štúdiu na viacerých zahraničných univerzitách som profesijne pôsobil v oblasti medzinárodnej spolupráce. Ocenením mojej práce boli aj medzinárodné vyznamenania: Honorary Texan Degree, ktoré mi udelila guvernérka štátu Texas v USA, alebo vyznamenania španielskeho kráľa Juana Carlosa I, Rytiersky rád ALFONZA X. - MÚDREHO, „CRUZ DE ALFONSO X EL SABIO“. Počas 20 rokov pôsobenia v medzinárodných vzťahoch som mal možnosť na vlastnej koži zažiť, ako fungujú medziľudské vzťahy nielen na úrovni štátu, ale aj regiónov. V reálnom živote prežiť, aké je dôležité, aby sa veci riešili s empatiou, porozumením a záujmom o bežných ľudí a mládež. Toto je to, čo následne vyúsťuje v progresívne napredovanie spoločnosti.