Šimon Lukáčik | dasato.sk
Šimon Lukáčik

Šimon Lukáčik

Miloslavov

 

Volám sa Šimon Lukáčik a som 28 ročný Miloslavovčan. Do Miloslavova som sa presťahoval krátko po ukončení štúdia na vysokej škole v Bratislave. 

 

Vyštudoval som účtovníctvo a audítorstvo na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Na rovnakej univerzite, konkrétne na Národohospodárskej fakulte som úspešne absolvoval aj doplňujúce pedagogické štúdium. 

 

Popri štúdiu som pracoval ako účtovník a ako účtovník som pracoval aj po skončení štúdia. Po ukončení práce na pozícii účtovníka som sa rozhodol pracovať v audítorskej spoločnosti, kde sa zaoberáme štatutárnym auditom spoločností, ktoré pôsobia v rôznych odvetviach hospodárstva.

 

Najnovšie som aj stredoškolským učiteľom ekonomických predmetov na Obchodnej akadémii v Bratislave.  

 

Prečo som sa rozhodol kandidovať?

 

Miloslavov je dynamická a rozrastajúca sa obec, do ktorej sa za poslednú dobu prisťahovalo veľa nových obyvateľov. Začali tu vznikať nové komunity a priateľstvá medzi novými, ale aj pôvodnými obyvateľmi.  S prudkým rastom obyvateľov sa prirodzene objavilo viacero problémov v obci, ako napríklad potreba dobudovania obecných komunikácií, nepostačujúce kapacity v materskej a základnej škole, väčšia potreba kultúrneho vyžitia obyvateľov  a pod. pričom tieto problémy sa snaží obec riešiť, a ktoré bude musieť riešiť aj v budúcnosti.  Preto som sa rozhodol kandidovať za poslanca obecného zastupiteľstva, aby som mohol pomáhať riešiť tieto problémy, ktoré našu obec trápia a v budúcnosti budú trápiť, aby sme spoločne tieto problémy vyriešili a aby sa tak Miloslavov stal lepším miestom pre život pre nás všetkých. 

 

Mojou víziou je: otvorená samospráva obce, ktorá bude čo najlepšie poskytovať informácie občanom, motivácia občanov k záujmu o verejné dianie v obci, motivácia občanov, ktorí tu dlhodobo žijú, ale nemajú tu trvalé bydlisko, aby tak urobili, transparentné financovanie obce, a v neposlednom rade podpora voľnočasových, ale aj vzdelávacích aktivít pre mládež v obci.