Veronika Veslárová | dasato.sk
Veronika Veslárová

Veronika Veslárová

Bratislava - Devínska Nová Ves

 

Volám sa Veronika Veslárová. Vyštudovala som právnickú fakultu. Som manažérkou opatrovateľskej služby v domácnosti pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých. Okrem toho počas voľného času vediem bezplatné sociálne poradenstvo pre dve občianske združenia. Som predsedníčkou Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej a pôsobím v Komisii legislatívy, financií, mandátovej a kontroly, Komisii na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky a Komisii pre dotácie.

 

V komunálnej politike sa aktívne venujem sociálnej oblasti, čomu by som sa chcela venovať aj nadchádzajúcom volebnom období. Preto sa uchádzam o podporu voličov aj v týchto komunálnych voľbách a kandidujem do miestneho zastupiteľstva v bratislavskej Devínskej Novej Vsi a do mestského zastupiteľstva v Bratislave.

 

Hovorí sa, že spoločnosť je taká vyspelá ako sa vie postarať o svojich najzraniteľnejších.  Čo sa týka práce v sociálnej oblasti, ktorej sa prioritne venujem, môžem povedať, že sa snažím robiť maximum. 

 

Podporím tvorbu sociálnych podnikov, rozširovanie a debarierizáciu sociálneho bývania a debarierizáciu budov a exteriérov.

 

Chcem, aby v Bratislave mohli bez obmedzení žiť všetky skupiny obyvateľov, seniori, rodiny s deťmi a ťažko zdravotne postihnutí občania.

 

Budem pripomienkovať všetky úpravy, aby vyhovovali všetkým skupinám obyvateľov, či už starším občanom, mamičkám s kočíkmi ale aj zdravotne postihnutým.