Vladimír Mokráň | dasato.sk
Vladimír Mokráň

Vladimír Mokráň

Bratislava - Rusovce

 

Volám sa Vlado Mokráň a kandidujem za poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce.

 

Mojou srdcovou témou vždy bolo životné prostredie, preto som sa aj doteraz zasadil za výsadby stromov či kvitnúcich lúk, dosiahol som, že Rusovce sú prvou mestskou časťou ako zóna bez pesticídov, bojoval som proti výrubom, zabezpečil som prípravu Dokumentu starostlivosti o zeleň.

 

To všetko však už dnes nestačí, klimatická kríza je výzva, ktorá si vyžiada omnoho väčšie úsilie.

 

Preto som vypracoval klimaticko-energetický plán smerovania k bezuhlíkovým Rusovciam. Tento odborný materiál predstavuje kľúčovú časť cesty, ako môžeme dospieť k udržateľnému životu.

 

Ak sa mi podarí uviesť ho do praxe, budem môcť spokojne povedať, že som urobil pre všetkých niečo naozaj dôležité.