Antoine De Hertogh | dasato.sk
Antoine De Hertogh

Antoine De Hertogh

Košice

 

Uľilom Belgijate, andal o berš 2007 bešav ke Kaša. Avri sikhľijom geografija. But keras buči sar geodetos the dromengero projektantos. Andal o berš 2015 mentorinav terne čhaven kathare Naďida. Duj berš palal chundžom te kerel buči andre organizacija ETP prekal o Slovačiko pro Luňik IX andro projektos kaj peskere ažuťipnaha ačaves famiľijakere khera, kaj kerav dži akana.

 


Andro volbi džav duje vecenca:

Ejšeňi hin e integracija: čore cudzinci vaj hendikepovane manuša patrinen andro amaro jekhetaňiben. Lengero začleňipen hin lačhipen prekal amaro foros.

Dujťi hin te inicinel kaj e doprava Kašate mijel feder the lakeri adaptacija pre vyzva XXI. Šelberš.

Kaša, amaro foros

Del pes oda!

 

Som rodený Belgičan, žijúci v Košiciach od roku 2007. Vyštudoval som geografiu. Dlho som pracoval ako geodet a projektant ciest a železníc. Od 2015 mentorujem mládež z Veľkej Idy. Pred dvoma rokmi som začal pracovať v organizácii ETP pre Slovensko na Luníku IX, v projekte svojpomocnej výstavby rodinných domov, kde stále pôsobím.

 

 

Do volieb vstupujem s dvoma prioritami:

Prvou je integrácia: chudobní, cudzinci alebo hendikepovaní patria do našej spoločnosti. Ich začlenenie je prínosom pre naše mesto.

Druhou je iniciovať zefektívnenie dopravy v Košiciach a jej adaptovanie na výzvy XXI. storočia.

 

 

Košice, naše mesto

Dá sa to!