Xénia Michaličová | dasato.sk
Xénia Michaličová

Xénia Michaličová

Košice - Juh

 

Som obyvateľkou mestskej časti Košice – Juh. Ako kandidátka na poslankyňu miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Juh považujem za svoje priority zmierňovanie dopadov klimatickej zmeny, vytváranie podmienok pre kvalitné trávenie voľného aj rozvíjanie komunitného života a propagáciu dobrovoľníctva.

 

Chcem presadzovať zintenzívnenie výsadby zelene, budovanie dažďových záhrad aj komunitné kompostovanie. Mojim cieľom je zriadenie komunitného centra pre rodičov s deťmi, rozmanitosť detských ihrísk aj s ohľadom na integráciu detí so zdravotným postihnutím či inštalácia exteriérových strojov na cvičenie a tenisových stolov. Zaujímať sa budem aj o zveľadenie verejných priestranstiev, pomoc určenú na starostlivosť o predzáhradky, ale aj organizáciu vzdelávacích či športových pre upevnenie medzigeneračných vzťahov v komunitách.

 

Svojou prácou chcem prispieť k tomu, aby bola miestna samospráva aj v očiach obyvateľov vnímaná ako kompetentná, dôveryhodná a spoľahlivá inštitúcia usilujúca sa o zlepšenie života Južanov.

 

DÁ SA TO!