František Slávik | dasato.sk
František Slávik

František Slávik

Šurany

 

Mám 20 ročné skúsenosti z riadiacich funkcií v ozbrojených silách SR a chcem ich uplatniť pri riadení mesta a VÚC. V maximálnej možnej miere chcem otvoriť činnosť spravovania mesta a VÚC občanom, a tým zabrániť nezákonnému konaniu pri ich riadení. Veľmi dobre poznám problémy v našom meste, hlavne ich netransparentné a nezákonné spôsoby riešenia. Preto som sa rozhodol kandidovať za poslanca MsZ a VÚC.

 

Ako poslanec MsZ Šurany a VÚC budem presadzovať, aby sa pri spravovaní samosprávy a VÚC rešpektovali platné zákony. Občania by mali mať možnosť podieľať sa na správe mesta a VÚC a neboli za svoju angažovanosť pri ich správe postihovaní. Budem sa zasadzovať, aby činnosť samosprávy a VÚC bola transparentná a ľahko kontrolovateľná.

 

Ďakujem vám za váš hlas a prejavenú dôveru.