Helena Sláviková | dasato.sk
Helena Sláviková

Helena Sláviková

Šurany

 

Pracujem ako učiteľka už 32 rokov. Mám osobné skúsenosti s tým, aké problémy trápia regionálne školstvo aj predstavu, ako tieto problémy riešiť v podmienkach môjho mesta. Tiež mám skúsenosti s tým, že netransparentné riadenie samosprávy vedie k porušovaniu zákonov, a preto chcem v našom meste, ale aj vo VÚC presadiť maximálnu mieru transparentnosti pri ich spravovaní. 

 

Chcem sa podieľať na tom, aby boli pri spravovaní mesta dodržiavané platné zákony, aby činnosť poslancov a primátora bola transparentná a ľahko kontrolovateľná občanmi mesta. Budem sa zasadzovať, aby sa poslanci a primátor mesta zaoberali podnetmi občanov poukazujúcimi na porušovanie zákonov.

 

Ďakujem vám za váš hlas a vašu podporu.