Henrieta Slavkovská | dasato.sk
Henrieta Slavkovská

Henrieta Slavkovská

Levice

 

Som kandidátka na poslankyňu MsZ Levice za Progresívne Slovensko.

 

Narodila som sa a žijem v Leviciach, kde dnes pracujem vo vlastnej advokátskej kancelárii a prostredníctvom Centra právnej pomoci poskytujem bezplatnú právnu pomoc osobám v materiálnej núdzi. Som zapísaná v Zozname správcov konkurznej podstaty na Ministerstve spravodlivosti SR a činnosť konkurzného správcu aktívne vykonávam už 15 rokov. Ako reštrukturalizačná správkyňa som úspešne ochránila pred likvidačným úpadkom obchodnú spoločnosť v našom regióne, významného zamestnávateľa. Zaujímam sa o umenie, ktoré podporujem aj finančne, prostredníctvom charitatívnych projektov. Som zdravotne postihnutá, preto plne rozumiem problémom znevýhodnených ľudí. Svoju odbornosť, skúsenosti a empatiu chcem využiť v záujme nás, Levičanov.