Štefan Ailer | dasato.sk
Štefan Ailer

Štefan Ailer

Nitrianske Hrnčiarovce 

 

Som už 8 rokov poslancom OcZ a veľmi dobre poznám pravidlá komunálnej politiky, problémy v našej obci aj spôsoby ich riešenia.

 

V obci Nitrianske Hrnčiarovce sa budem snažiť o úspešné smerovanie a modernizáciu. 

 

Chcem počúvať hlasy všetkých občanov a ponúkať objektívne riešenia bez kriku. Využijem moje skúsenosti zo zahraničných stáží i manažérskych pozícií a všetky dostupné interné i externé prostriedky na budovanie harmonického prostredia pre život v našej obci. Podporím komunikáciu všetkých generácií a súdržnosť obyvateľov obce, s mottom: „nerozdeľujem – spájam“. Dobrý richtár slúži všetkým ľuďom.

 

Teším sa na vašu priazeň!