Tamara Krenželáková | dasato.sk
Tamara Krenželáková

Tamara Krenželáková

Golianovo

 

Žijem neďaleko mesta Nitra a kandidujem na starostku v obci Golianovo aj na poslankyňu do VÚC v okrese Nitra.

 

Zaujímam sa o verejné dianie v obci a som zakladateľkou a predsedníčkou občianskeho združenia, ktoré už 10 rokov podporuje zdravý životný štýl u detí, mládeže i dospelých, ochranu životného prostredia a komunitný život v regióne. Aktívne sa zapájam do rôznych verejno-prospešných projektov ako napr. Do školy na bicykli, Športuj s nami či Škola v prírode. Cieľovou skupinou našich projektov sú najmä deti a mládež, lebo úsilie, ktoré do nich vložíme, sa nám v budúcnosti vráti.

 

Moje hlavné programové priority sú: podpora športu u detí, mládeže, ale i dospelých, otvorená a transparentná samospráva, podpora nemotorovej dopravy, podpora miestnych, ale i regionálnych združení, spolkov, podpora zelene, zveľaďovanie okolia a verejných priestranstiev a podpora znevýhodneného obyvateľstva.

 

V Progresívnom Slovensku som členkou Republikovej rady a predsedníčkou miestnej bunky Nitra.