Darina Luščíková | dasato.sk
Darina Luščíková

Darina Luščíková

Hôrka pri Poprade 

 

Som súdnou znalkyňou v odbore Ekonómia a manažment, odborníčka na dane, účtovníctvo, personalistiku a kontroling. Aktívne sa zaoberám témou transparentnosti samospráv a efektívnym vynakladaním verejných prostriedkov v prospech občanov. Momentálne sa venujem sociálnej oblasti, najmä pomoci utečencom a ich integrácii do našej spoločnosti.

 

Verím, že správne fungovanie komunity postavené na zdravých vzťahoch medzi občanmi obce a jej  predstaviteľmi je schopné významne prispieť k rozvoju obce.

 

Moje ciele sú:

 

1. Reforma odpadového hospodárstva v obci. Separácia odpadu, ktorá prispeje nie len k ochrane životného prostredia, ale zabezpečí aj zníženie výdavkov domácností na odvoz a zneškodňovanie odpadu.

 

2. Otvorená a ústretová samospráva. Zavedenie participatívneho rozpočtu v obci. Zabezpečenie informovanosti občanov a ich zapojenie do vecí verejných - založenie obecných novín, prehľadná www-stránka a využívanie sociálnych sietí, dostupnosť predstaviteľov obce - verejné stretnutia a diskusie o dôležitých témach v obci.

 

3. Založenie komuniného centra obce ako miesta pre stretávanie rôznych záujmových skupín. Kultivácia verejného priestoru a vytvorenie chýbajúceho centra obce - priestoru pre organizovanie spoločenského a kultúrneho života v obci.