Dávid Šingovský | dasato.sk
Dávid Šingovský

Dávid Šingovský

Snina 

 

Mám 37 rokov a celý môj osobný a pracovný život je spojený s mestom a regiónom Snina, kde chcem aj naďalej žiť a pracovať. V tohtoročných spojených komunálnych voľbách kandidujem na poslanca mestského zastupiteľstva mesta Snina za Progresívne Slovensko, a zároveň aj na poslanca zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja za koalíciu strán SPOLU, Šanca, DS, ODS a Progresívne Slovensko. 

 

Budúcnosť nebude ružová a čakajú nás ďalšie krízy, ktoré zasiahnu aj Sninu. Nemôžeme si preto dovoliť strácať zbytočne energiu na osobných sporoch, divadle na kamere, alebo sa len ticho prizerať. Potrebujeme rozvahu a odvahu prijímať rozhodnutia pre lepší život v našom meste, založené na odborných a zodpovedných rozhodnutiach, ktoré vzídu z diskusie vo vzájomnej úcte a rešpekte. Preto je mojim cieľom priniesť slušnosť, odbornosť a zdravý rozum do rozhodovania v mestskom zastupiteľstve, kde sa už vytráca vzájomná úcta, vyjadrenia založené na faktoch, a namiesto logického uvažovania prevládajú emócie. Už je to skôr divadlo, či televízna show, ktorá postupne stráca svojich divákov. 

 

Moderná samospráva je otvorená, zelená, pomáhajúca a komunitná! A takouto samosprávou by mala byť aj Snina, ktorá je transparentná, zelená, bez bariér, podporujúca komunitný život a podávajúca pomocnú ruku najslabším v spoločnosti. Preto medzi moje hlavné programové priority patria:  

 • Premena mestských sídlisk na zelené oddychové zóny pre komunitný život a odolné na klimatickú zmenu. 
 • Vodozádržné opatrenia pre zachytenie a udržanie vody v meste pre výskyt sucha a povodní. 
 • Vybudovanie siete nových cyklochodníkov a nové zastávky MHD na sídliskách, ako aj pri obchodných centrách. 
 • Sociálni/e pracovníci/čky v nemocnici a moderné sociálne služby prostredníctvom technológií pre monitoring v domácom prostredí klienta. 
 • Nové pracovné miesta pre ženy znevýhodnené na trhu práce rozšírením podnikateľských aktivít mestského sociálneho podniku.  
 • Otvorenie detských ihrísk v škôlkach a športovísk v školách pre verejnosť s napojením na mestský kamerový systém a údržbou zabezpečenou mestom.  
 • Špecializácia základných škôl a optimalizácia odborov stredných škôl pre lepšie uplatnenie na trhu práce.  
 • Vytvorenie mestského koordinačného centra pre rekvalifikáciu a kariérne poradenstvo  v spolupráci so školami, občianskymi združeniami, štátnym a súkromným sektorom. 
 • Coworking a open space pre internetový predaj a hand made remeselníkov pre podporu podnikania a zamestnania. 
 • Zriadenie mestskej rady zamestnávateľov a organizovanie podujatí pre podnikateľov s cieľom zvýšenia informovanosti o eurofondoch a grantoch.  
 • Klaster pre sociálne podnikanie s komplexným prístupom pre inklúziu v oblasti zamestnanosti znevýhodnených skupín na trhu práce. 
 • Zriadenie hygienickej stanice pre ľudí ohrozených chudobou, vrátane ľudí z MRK. 
 • Obnova verejného priestoru zelenou a modernou infraštruktúrou pre šport, prácu a oddych. 
 • Free wifi na námestí, v parkoch, na železničnej a autobusovej stanici.  
 • Ohradené výbehy pre psov a eko cintorín pre domácich miláčikov. 

 

V rámci volieb do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja patria medzi moje programové priority a navrhované opatrenia pre okres Snina:

 

1. Rozvoj cestovného ruchu a podpora podnikania v súlade s prírodou.


- Vytvorenie základnej infraštruktúry pre podporu cykloturistiky a zážitkovej turistiky.
- Podpora agropodnikania, tradičných remesiel a výroby regionálnych produktov.
- Sociálny podnik pre starostlivosť o turistické trasy a mobilné predajne potravín.

2. Adaptácia na klimatickú zmenu a zvýšenie odolnosti na sucho a povodne.


- Vodozádržné a protipovodňové opatrenia.
- Dobudovanie siete verejných vodovodov a kanalizácie.
- Podpora zvyšovania energetickej efektívnosti verejných budov.

3. Zdieľané verejné služby pre zlepšenie ich kvality a dostupnosti občanom.


- Centrá zdieľaných služieb pre občanov a podnikateľov.
- Integrovaná verejná doprava pre lepšie a kultúrnejšie cestovanie.
- Spoločná politika obehového odpadového hospodárstva.

4. Kvalitné vzdelávanie, sociálne služby a zdravotná starostlivosť.


- Reforma stredného školstva v Snine za účasti všetkých zainteresovaných.
- Dostupné sociálne služby v domácom prostredí aj s použitím moderných technológií.
- Zachovanie Nemocnice v Snine ako regionálnej vo vlastníctve mesta.
 

 

Ponúkam svoje vedomosti, skúsenosti a chuť pracovať pre obyvateľov nášho mesta a regiónu. Nechcem čakať len na podnety od občanov, ale aj aktívne vyhľadávať informácie o možných nedostatkoch, ale aj príležitostiach pre návrhy riešení zlepšenia života v našom meste a regióne. 

 

Ak má človek chuť pracovať, dobrý plán na základe reálnych dát, a hlavne vieru a presvedčenie o správnosti svojich rozhodnutí, tak dá sa to všetko dobré urobiť aj v Snine - slušne, odborne a s rozumom.

Napíšte mi