Jakub Jochman | dasato.sk
Jakub Jochman

Jakub Jochman

Poprad

 

Som 32 ročný Popradčan, ktorý sa v roku 2020 vrátil po 11 rokoch do rodného mesta. Počas tohto obdobia som vyštudoval Stavebnú fakultu v Bratislave, odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. Po získaní titulu Ing. som nastúpil do projekčnej kancelárie na pozíciu Projektant ciest a diaľnic. Následne v roku 2017 som sa zamestnal v Národnej diaľničnej spoločnosti na pozícii Špecialista majetkovej správy. Náplňou mojej práce je preberanie stavieb do majetku a správy a následná správa diaľnic a rýchlostných ciest. Túto prácu vykonávam dodnes, avšak s prestávkou na 9 mesiacov v r. 2020, kedy som sa vrátil žiť do Popradu. Počas týchto 9 mesiacov som pracoval na Mestskom úrade v Poprade. Táto skúsenosť ma prinútila začať sa zamýšľať nad vecami verejnými v meste Poprad. Nakoľko skúsenosť ako zamestnanca na mestskom úrade nebola najlepšia, rozhodol som sa v októbri 2020 vrátiť do predchádzajúceho zamestnania, kde pracujem dodnes, avšak svoju prácu vykonávam v blízkosti Popradu, konkrétne v Mengusovciach.

 

Popri práci sa venujem aj športu ako čiarový rozhodca ľadového hokeja pod Slovenským zväzom ľadového hokeja. 

 

Mojou ambíciou ako kandidáta na poslanca mestského zastupiteľstva je najmä podpora mladých ľudí. Je dôležité vytvárať podmienky pre mladých ľudí a rodiny, aby z nášho mesta neodchádzali žiť do iných miest, resp. aby sa mohli vrátiť späť. 

 

Spolu s koalíciou KDH, PS, SaS a STANK podporujeme ako kandidáta na primátora Františka Majerského. Koalíciu tvorí silný tím ľudí, ktorí sa chcú odborne venovať témam:

  • Dostupné bývanie pre všetky generácie 
  • Parkovanie pre každého Popradčana
  • Mesto oddychu, kultúry a športu 
  • Školstvo 21. storočia 
  • Kvalitná starostlivosť o seniorov
  • Digitálne smart mesto
  • Energetika, životné prostredie

Taktiež sa ako poslanec budem snažiť zaviesť v Meste Poprad aj Participatívny rozpočet na podporu niekoľkých projektov občanov Popradu na zveľadenie svojho okolia, služieb a celkovo Mesta Poprad.