Janette Langová | dasato.sk
Janette Langová

Janette Langová

Prešov

 

Už 12 rokov sa aktívne venujem komunálnej politike ako poslankyňa MsZ v Prešove.

 

To, že som sa rozhodla aj po 4. krát kandidovať, nebolo pre mňa ľahké rozhodnutie. No na druhej strane ma táto práca baví. Baví ma robiť pozitívne veci a mám radosť, keď vidím ako sa naša mestská časť mení k lepšiemu. Nechcem z tohto miesta menovať všetky opravené cesty a chodníky, revitalizované detské ihriská či vnútro blokové priestory. Niekedy naozaj stačil iba nápad či postreh práve Vás, ktorý som sa snažila pretaviť do praxe, zároveň si uvedomujem, že realizácia niektorých projektov – najmä ak ide o čerpanie externých zdrojov trvá veľmi dlho a práve kvôli externým zdrojom často neumožňuje zasahovať obyvateľom do projektov. Komunálna politika nemá byť o politikárčení, ale má spájať – ľudí, či komunity s rovnakým cieľom – pracovať v prospech rozvoja mestských častí.

 

Spolupodieľala som sa na príprave národného projektu Kultúrneho a kreatívneho priemyslu, no tento projekt padol aj na základe rozhodnutia vedenia Prešovského samosprávneho kraja. Prešovská kreatívna fabrika je stále iba snom mnohých umelcov a kreatívcov – aj z tohto dôvodu sa uchádzam aj o post poslankyne vyššieho územného celku – ako obyvateľka prešovského kraja totiž nepociťujem, že mesto Prešov je jeho súčasťou!

 

Môj volebný program:

  • pokračovať v úpravách vnútroblokov za účelom vytvorenia oddychových zón po predošlej komunikácii s obyvateľmi danej lokality
  • pokračovať v mojej – už na celom Slovensku známej aktivite premeny škaredého múru hanby centra mesta na pýchu a atrakciu. Zviditeľňovať naše mesto a dovolím si tvrdiť aj vo svete prostredníctvom svojho OZ J.D galéria J.L organizovaním kultúrnych podujatí, umeleckých sympózií
  • presadiť, aby každá iniciatíva občanov v prospech mesta bola minimálne morálne ocenená


Som presvedčená, že aj práca v MsZ má byť viac pre občana a menej podliehať  rozhodnutiam jednotlivých politických strán. Ja sa o to snažím s väčšími či menšími úspechmi.


Preto chcem v rámci svojho programu presadiť v MsZ:

  • rekonštrukcia kina Scala
  • pokračovať vo zveľaďovaní vnútro blokových priestorov, pokračovať v riešení statickej dopravy
  • každý volebný rok odovzdať jedno detské ihrisko
  • samozrejme, že chcem naďalej zviditeľňovať naše mesto prostredníctvom múru na Okružnej ulici
  • presadiť, aby každá iniciatíva občanov v prospech mesta bola minimálne morálne ocenená.
  • pomáhať riešiť problémy obyvateľov Starého mesta.