Richard Dubovický | dasato.sk
Richard Dubovický

Richard Dubovický

Prešov

 

Richard Dubovický MBA, kandidát za MČ 6.

 

Niečo o mne:
Ženatý, 2 deti. Od roku 2011 pracujem v IT firmách. Bývam na Sekčove.

 

Občianske petície a aktivity:
za vytvorenie priechodov pre chodcov, za rekonštrukciu Opálu, za vyčistenie koryta riek Torysa a Sekčov, za vytvorenie participatívneho rozpočtu, spolu organizátor rôznych verejných podujatí pre rodiny a protestov

 

Vízia:
Moderné spádové mesto so službami 21 storočia

 

Okruhy programu v bodoch:
Komunitné, sociálne a ekologické

 

Aké problémy chcem riešiť?
Bezpečnosť chodcov a detí na uliciach, vytvorenie mini parkov, verejných multifunkčných ihrísk, parkovacích miest pre motorkárov, ochrana majetku mesta Prešov kamerami (ochrana obyvateľov), vrátenie zelene na ihriská, participácia a vytváranie komunít, aktívne riešenie problémov obyvateľov, ukončenie nájazdov na kontajneri (sociálny podnik mesta Prešov), vytvorenie výbehu pre psov...

 

Aké ponúkam riešenia?

  • Bezpečnosť chodcov a detí na uliciach – zníženie povolenej rýchlosti pri školách, vytvorenie bariér a ochranných inštalácii pre chodcov pri rizikových križovatkách
  • Vytvorenie mini parkov – revitalizácia zelene s výsadbou stromov, vytvorením priestoru pre rodiny s bezpečnými ihriskami
  • Vytvorenie verejných multifunkčných ihrísk – zadefinovať na každom sídlisku 1-2 miesta, kde také ihriská vzniknú a budú verejné dostupné a chránene pred vandalizmom
  • Vytvorenie parkovacích miest pre motorkárov – v záujme šetrení parkovacích miest tak sa vytvorí jedno väčšie a určené parkovacie miesto pre motorkárov
  • Ochrana majetku mesta Prešov kamerami (ochrana obyvateľov) – rozšírenie kamerového systému v Prešove a zvýšenie počtu mestských policajtov
  • Vrátenie zelene na ihriská – odstránenie kamienkov z ihrísk a ich náhrada zeleňou. Na miestach, kde môže vzniknúť úraz tak výmena kamienkov za iné bezpečnostné prvky.
  • Participatívny Rozpočet – obyvatelia môžu priamo rozhodovať o časti financií z mestského rozpočtu
  • Aktívne riešenie problémov obyvateľov – vytvorenie rýchleho kontaktu medzi obyvateľov a poslancami cez aplikáciu
  • Ukončenie nájazdov na kontajneri – v rámci sociálneho podniku ponúknuť riešenia, aby nevyhnutné potreby boli posúvane obyvateľov na určených miestach, uzamknutie kontajnerov a sprísniť VZN.