Václav Papež | dasato.sk
Václav Papež

Václav Papež

Štrba 

 

Som Václav Papež, stredoškolský učiteľ a včelár. Mojím cieľom je, aby mohli aj obyvatelia Štrby spolurozhodovať o smerovaní obecných peňazí. To sa dá aj prostredníctvom participatívneho rozpočtu. 

 

Ako poslanec budem presadzovať, aby obec v čase klimatickej krízy využívala zelené riešenia, ktoré pomôžu udržať vodu v krajine, a tak obmedzila možné dôsledky sucha alebo záplav.