Jana Petrovičová

Jana Petrovičová

Stará Turá

 

Mesto Stará Turá nie je mojim rodným mestom, no žijem tu už 27 rokov.

 

Vyrástli tu moji dvaja synovia a mesto mi pri rástlo k srdcu. Zaujímam sa o veci verejné, spoločenské. Rada by som svojou službou prispela k jeho zveľaďovaniu a
napredovaniu.

 

 

Spolu to dokážeme.