Janka Rybáriková | dasato.sk
Janka Rybáriková

Janka Rybáriková

Handlová

 

Zaujímajú ma veci verejné, a preto je pre mňa dôležité, čo sa v našom meste deje a kam mesto smeruje. To je aj dôvod, prečo som sa rozhodla kandidovať za poslankyňu do mestského zastupiteľstva. Medzi moje priority patrí sociálna oblasť – pomoc seniorom, mladým rodinám a komunitám. Ďalšou dôležitou témou, na ktorú by som chcela upriamiť pozornosť, je životné prostredie a ekológia. Mojím cieľom nie je kritizovať dianie v Handlovej, ale svojou prácou a poznatkami prispieť k zlepšeniu života občanov v sociálnej oblasti a zefektívnenie práce samosprávy mesta.

Napíšte mi