Peter Truchlý | dasato.sk
Peter Truchlý

Peter Truchlý

Považská Bystrica

 

Volám sa Peter Truchlý a v Považskej Bystrici kandidujem do mestského zastupiteľstva. Do mesta motocyklov som prišiel pred 13 rokmi pracovať ako lekár na detskom oddelení.

 

Okrem starostlivosti o choré deti som si postupne našiel cestu k verejným aktivitám. V roku 2017 som spoluzakladal Progresívne Slovensko, vďaka čomu som spoznal podobne aktívne zmýšľajúcich ľudí. Zapájam sa do činnosti občianskych združení v oblasti kultúry a histórie v Považskej Bystrici. Posledné 2 roky obnovujeme zanedbaný židovský cintorín v centre mesta, v kultúrnom centre prinášame koncerty, vedomostné kvízy či divadelné predstavenia.

 

Okrem zdravotníctva sa venujem najmä ekologickým témam - cyklodoprave, starostlivosti o mestskú zeleň a riešeniam v čoraz naliehavejšej potrebe adaptácie mestského prostredia na klimatickú zmenu. Som presvedčený, že Považská Bystrica potrebuje reagovať na novodobé problémy miest.