Tomáš Bořuta | dasato.sk
Tomáš Bořuta

Tomáš Bořuta

Považská Bystrica

 

Som riaditeľ kultúrno-vzdelávacieho centra, občiansky aktivista, podnikateľ. V  nadchádzajúcich spojených voľbách kandidujem za poslanca mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici a za poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

 

Zlepšovaniu života vo svojom okolí sa aktívne venujem už viac ako osem rokov a so svojimi kolegami v Považskej Bystrici sa kontinuálne snažíme o rozvoj kultúry, občianskej spoločnosti či komunitného života.

 

 

Mojou celoživotnou vášňou je doprava, ktorej som sa venoval či už profesne, alebo aj ako občiansky aktivista. Dopravu v kontexte súčasnosti vnímam ako jeden z významných faktorov, ktorý ovplyvňuje kvalitu života ľudí na Slovensku, či už z pohľadu celonárodnej, ale hlavne regionálnej úrovne. 

 

 

Okrem dopravných záležitostí by som sa ako poslanec chcel venovať najmä rozvojovým smart projektom, implementácii ekologických riešení v samospráve a na úrovni samosprávneho kraja oblasti zdravotníctva.