Branislav Blažek | dasato.sk
Branislav Blažek

Branislav Blažek

Borský Svätý Jur

 

Moje bezstarostné detstvo prešlo v Borskom Svätom Jure. V mladosti som odišiel, aby som absolvoval vysokoškolské štúdiá na Slovensku aj v zahraničí. Hoci som za 20 rokov pôsobil v mnohých krajinách po celom svete, srdcom som bol vždy v rodnej dedine, kam som sa pred pár rokmi aj vrátil v nádeji, že pomôžem zmene k lepšiemu.

 


Dlhé roky charitatívnej a aktivistickej činnosti, pri ktorej som sa až na Slovensku stretol s pojmami „náš človek“ a „tak to tu skrátka chodí“ som premýšľal, čo ešte môžem ja urobiť pre to, aby sa aj na Slovensku mohol presadiť verejný záujem nad súkromným a schopní ľudia boli cenení - veď oni sú ten najvzácnejší zdroj. Toto ma primälo k mojej kandidatúre.

 


Dlhé roky v sfére výstavby a strategického plánovania ma naučili vidieť skrytý potenciál, presne formulovať úlohy a nachádzať ich optimálne riešenia. Som veľmi rád, že na Slovensku vznikol Akčný plán pre transformáciu regiónu horná Nitra a dúfam, že vyšlape chodníček aj pre región Záhoria, kde je vďaka kremičitému piesku (75 – 90 % kremeňa) nadnárodný potenciál pre výskum, vývoj a výrobu polovodičov (procesory, fotovoltaika a pod.). Mojím cieľom je byť aktívnym hráčom v regionálnej politike a presadzovať premenu Záhoria zo subdodávateľa automobilového parku na technologicky vyspelý európsky región. Preto dlhodobou víziou pre náš región (a kataster) je vybudovanie špičkového výskumného pracoviska, pobočky niektorej z technických univerzít, či modernej, ekologicky čistej výroby.

 


Na vnútornej scéne je prioritou zefektívnenie a sprehľadnenie hospodárenia s obecným majetkom, aktívne získavanie mimorozpočtových financií a započatie budovania technickej i sociálnej infraštruktúry - schváliť kvalitný územný plán = vytvoriť podmienky pre výstavbu privátnu i obecnú (štartovné byty pre mladých, SOS bývanie pre sociálne slabé vrstvy, dom s opatrovateľskou službou pre seniorov a denným stacionárom), zahájiť výstavbu čistiarne odpadových vôd a kanalizácie, rekonštrukciu a dostavbu materskej školy, rekonštrukciu zdravotného strediska a pošty, výstavbu denného stacionára pre seniorov, rekonštrukciu rekreačného areálu, vybudovanie zberného dvora a kompostárne. Za neoddeliteľnú súčasť zdravého fungovania komunitného života v obci považujem spoluprácu s aktívnymi občanmi a spolkami a podporu ich činnosti.