Eva Kalkan | dasato.sk
Eva Kalkan

Eva Kalkan

Biely Kostol 

 

Som rodená Trnavčanka, matka troch detí, podnikateľka a manažérka. Moje skúsenosti so systémom v zahraničí mi dali nádej, že po vstupe našej krajiny do EÚ sa podmienky na život zlepšia aj u nás. Nestalo sa tak. Vidím, že život na Slovensku je pre obyčajného človeka ťažký a systém tu vôbec nefunguje tak, ako by mal.

 

Som človekom pomáhajúcim ľuďom okolo seba. Táto pomoc však vôbec nestačí, nakoľko sa za posledných 14 rokov stav Slovenska začal enormne zhoršovať. U nás  v obci Biely Kostol, kde žijem s mojou rodinou od roku 2009, som dlhodobo organizátorkou rôznych kultúrno-spoločenských podujatí. Do tejto obce sa aj moje mladšie deti narodili a cítim, že sem patríme. Vidím, že nestačí z času na čas zorganizovať nejaké podujatie a chcem ponúknuť viac. Viem, že sa to dá!

 

Politike sa venujem od roku 2018, keď som už dospela do štádia, že nechcem akceptovať to, čo sa tu deje. Aj po posledných neúspešných voľbách do Národnej Rady som neprestala dúfať a nestrácam nádej v lepšie fungovanie, či už nášho štátu alebo samospráv. Preto som sa rozhodla kandidovať v komunálnych voľbách na funkciu starostky a súčasne aj do zastupiteľstva v našej obci Biely Kostol. Takisto veľmi vnímam, že práca obcí je úzko spätá so samosprávnym krajom, kde hlas činiteľa obce je viac vypočutý, ako iné hlasy. Preto budem v spojených voľbách požiadať aj o podporu ľudí do Trnavského samosprávneho kraja.

 

Stačilo sľubovať, potrebujeme výsledky! V našej obci chcem presadzovať politiku, ktorá je založená na štyroch pilieroch štvorlístka:

 

Transparentnosť

 • Zlepšíme komunikáciu s obyvateľmi a obyvateľkami
 • Budeme efektívnejšie hospodáriť a využívať financie z rôznych zdrojov, aj tých európskych
 • Zamestnáme školeného pracovníka/čku, ktorá sa bude starať výlučne o výzvy na dotácie
 • Kontrolovateľnosť obec by mala byť v dnešnej dobe samozrejmosť. Otvoríme dvere všetkým!

 

Zelená a bezpečná obec

 • Zmiernime globálne otepľovanie výsadbou stromov a lepšou starostlivosťou o súčasnú zeleň
 • Je načase riešiť situáciu s chodníkmi a cyklochodníkmi
 • Dobudujeme a opravíme kanalizáciu v celej obci
 • Odpadové hospodárstvo nastavíme spravodlivo a tak, aby ľudí nezruinovalo

 

Komunitný život

 • Budeme poskytovať efektívne kurzy obyvateľom a obyvateľkám
 • Vytvoríme podmienky pre záujmové a neziskové organizácie v obci
 • Budeme podporovať šport a zriadime príležitosti na športové vyžitie
 • Vybudujeme oddychové zóny pre všetky vekové kategórie naprieč obcou

 

Pomáhajúca samospráva

 • Poskytneme adekvátnu starostlivosť seniorom a ľuďom so zdravotným znevýhodnením
 • Zriadime zdieľaný (sociálny) podnik údržby zelene
 • Budeme spolupracovať s okolitými samosprávami, aby sa naším obyvateľom žilo lepšie
 • Zlepšíme verejnú dopravu

 

Nikdy som sa tvrdej práce nebála a plne si uvedomujem čo ma čaká. Nechcem frflať a sťažovať sa. Chcem ľudí spájať, ponúkať im riešenia a hlavne prevziať zodpovednosť, ktorú už veľmi dlho dlhujeme našim starým rodičom, rodičom a hlavne našej budúcej generácii. Preto sa uchádzam o Vašu dôveru a podporu.