František Glos | dasato.sk
František Glos

František Glos

Pieštany

 

Väčšina našich myšlienkových schém  je systematicky chybná. Nesprávne si vysvetľujeme časové oneskorenia, sústreďujeme sa na fakty, ktoré sú viditeľné, ale nemusia mať veľmi  veľký význam a často nevidíme hlavnú hrozbu – pomalé postupné procesy, ktoré nás likvidujú.

 

Kandidujem do mestského zastupiteľstva a tiež za poslanca do VÚC . K mojim prioritám v nastávajúcom období bude patriť odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a III. triedy. Venovať sa chcem kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu, odbornej príprave, celoživotnému vzdelávaniu vrátane posilňovania dištančného a online vzdelávania. Podporovať budem výstavbu verejných vodovodov, zabezpečenie prístupu k pitnej vode do obcí nášho regiónu či výstavbu cyklotrás so zameraním na prístup do práce. Prehodnotiť chcem aj parkovanie v meste Piešťany.