Lenka Jusko | dasato.sk
Lenka Jusko

Lenka Jusko

Horná Pôtoň 

 

Verím v potenciál našej obce, jej moderné fungovanie, flexibilnejšiu komunikáciu a schopnosť napĺňať aj ambicióznejšie ciele.

 

Ako prisťahovalec do obce som mala možnosť vnímať pozitíva aj nedostatky s ktorými sa obyvatelia denne stretávajú, no časom si na stav možno zvykli, alebo nevedeli ako prispieť k jeho zmene.

 

Niektorí z Vás si možno spomenú na moju aktivitu z roku 2019, kedy som pomocou dotazníkov zisťovala záujem o zriadenie škôlky a základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v obci Horná Potôň. Verím, že v tejto obci na zmiešanom území vieme obe národnosti žiť v symbióze a so vzájomným rešpektom, s rovnakými právami a príležitosťami. Po siahodlhých telefonátoch na orgány štátnej a verejnej správy a po mnohých emailoch a listoch ani jeden z poslancov nehlasoval za začatie procesu zriaďovania materskej a základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským. Hlavným dôvodom odmietnutia bol nedostatok financií, priestorov, materiálneho a technického vybavenia. Čo mi však  chýbalo bol návrh, ako ďalej. Problematika sa toho času uzavrela bez stanovenie si cieľov a hľadania spôsobov, ako sa k ním spoločným úsilím dostaneme. 

 

Neprichádzam s hotovými riešeniami, ale ponúkam svoj pohľad a vstupy do diskusie. Mám skúsenosti so životom v USA aj Rakúsku a verím, že niekedy netreba vymýšľať koleso, stačí sa pozrieť dookola a učiť sa od tých, ktorí tou cestou už išli pred nami. Odvahu kandidovať za poslankyňu obecného zastupiteľstva mi dodáva aj fakt, že v PS máme tímy odborníkov v rôznych oblastiach a viem, že nás budú svojimi znalosťami a skúsenosťami posúvať vpred.

 

Strednú školu som absolvovala v Košiciach a USA, po návrate na Slovensko som študovala na Prešovskej univerzite v bakalárskom stupni Manažment ľudských zdrojov, v inžinierskom štúdiu som pokračovala v odbore Manažment malých a stredných podnikov na Univerzite Mateja Bela a profesne som si doplnila znalosti v Executive MBA na CEMI v Prahe. 

 

Rada sa učím nové veci a vzdelávam v oblastiach ktoré ma bavia, ale aj tých, ktoré sú mi na prvý pohľad vzdialené. Pred materskou a rodičovskou dovolenkou som pôsobila ako HR špecialista (špecialista ľudských zdrojov). S manželom trávime najradšej rodinný čas s našimi deťmi na záhrade pri dome, tam nám nič nechýba. 

 

Moje programové priority v prípade zvolenia za poslankyňu obecného zastupiteľstva sa budú odvíjať aj od Vašich vstupov a potrieb, no nasledujúce oblasti nás spoločne oslovujú už dnes:

 

DOPRAVA:

 • budovanie obecných cyklotrás a ich napojenie na už existujúcu cyklo-infraštruktúru v okolí
 • prepojenie našej obce s vlakovým spojením na trase Bratislava - Dunajská Streda - Komárno, keďže ako jednu z mála obcí nás toto železničné spojenie obchádza
 • dobudovanie chýbajúcich chodníkov

 

ŠKOLSTVO, DETI A MLÁDEŽ:

 • zriadenie materskej a základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v už existujúcich priestoroch vo vlastníctve obce a príprava projektovej dokumentácie pre výstavbu samostatnej budovy pre tieto účely v budúcnosti
 • modernizácia detských ihrísk vo všetkých častiach obce
 • vybudovanie outdoor fitness 

 

VODA:

 • dobudovanie verejného vodovodu a kanalizácie vo všetkých častiach obce
 • vybudovanie obecných vodozádržných opatrení pre potreby zavlažovania v časoch extrémneho sucha
 • realizácia vodných riešení (fontánky, jazierka) za účelom znižovania teploty priľahlej mikroklímy a zároveň slúžiace ako zdroj vody pre živočíchy 

 

SLUŽBY OBCE:

 • modernejšia, rýchlejšia, transparentnejšia a online komunikácia obce a občanov
 • zriadenie komunitného centra v už existujúcich priestoroch obce, ktoré by bolo využívané na stretávanie rodičov s deťmi, na coworking a ako študovňa pre mladých
 • zriadenie registra spoločností a SZČO pôsobiacich alebo so sídlom v obci Horná Potôň poskytujúcich tovary a služby

 

Hiszek az önkormányzatunkban rejlő lehetőségekben, a modern működésében, a rugalmasabb kommunikációban és a még ambiciózusabb célok elérésének képességében.

 

A községbe betelepülőként lehetőségem volt látni a pozitívumokat és a hiányosságokat, amelyekkel a lakosok nap mint nap találkoznak, de idővel hozzászoktak, vagy nem tudták, hogyan járuljanak hozzá a változtatásukhoz.

 

Néhányan talán még emlékeznek a 2019-es tevékenységemre, amikor kérdőívek segítségével tájékozódtam arról, hogy Felsőpatony községben milyen érdeklődés mutatkozik egy szlovák tannyelvű óvoda és alapiskola létrehozása iránt. Hiszem, hogy ebben a közösségben, egy vegyes területen, mindkét nemzetiség szimbiózisban és kölcsönös tisztelettel, egyenlő jogokkal és lehetőségekkel élhet. Az állami és közigazgatási szervekkel folytatott hosszas telefonbeszélgetések, valamint számos e-mail és levél után egyetlen képviselő sem szavazta meg a szlovák tanítási nyelvű óvoda és általános iskola létrehozását. Az elutasítás fő oka a finanszírozás, a hely, az anyag és a technikai felszerelés hiánya volt. Amit azonban hiányoltam, az egy javaslat arra vonatkozóan, hogy hogyan tovább. A kérdést egyelőre anélkül zárták le, hogy célokat tűztek volna ki, és közös munkával megtalálták volna a cél elérésének módját.

 

Nem érkezem kész megoldással, de felajánlom a saját nézőpontomat és hozzájárulásomat a párbeszédhez. Tapasztalataim vannak mind az Egyesült Államokban, mind az Ausztriában való életről, és úgy gondolom, hogy néha nem kell újra feltalálni a kereket, csak körül kell nézni és tanulni azoktól, akik már előttünk jártak ezen az úton. Ami bátorságot ad nekem ahhoz, hogy önkormányzati képviselőnek induljak, az az a tény, hogy a PS-ben különböző területek szakértői csapatai vannak, és tudom, hogy tudásukkal és tapasztalatukkal előbbre fognak minket vinni.

 

Középiskolai tanulmányaimat Kassán és az Egyesült Államokban végeztem, Szlovákiába való visszatérésem után az Eperjesi Egyetem humánerőforrás-menedzsment alapszakán tanultam, majd a Bél Mátyás Egyetemen folytattam mérnöki tanulmányaimat a kis- és középvállalkozások menedzsmentje szakon, szakmailag pedig a prágai CEMI Executive MBA képzésén egészítettem ki tudásomat.

 

Szeretek új dolgokat tanulni és képezni magam olyan területeken, amelyeket kedvelek, de olyanokon is, amelyek első pillantásra távol állnak tőlem. A szülési szabadság előtt HR specialistaként (humánerőforrás-szakértő) dolgoztam. A férjemmel legszívesebben a házunk melletti kertben töltjük a családi időt a gyerekeinkkel, ott nem hiányzik semmi.

 

Ha megválasztanak képviselőnek, programbeli prioritásaim az Önök hozzájárulásától és igényeitől is függenek majd, de a következő témákat már most figyelmükbe szeretném ajánlani:

 

Közlekedés:

 • községi kerékpárutak építése és azok összekapcsolása a térség meglévő kerékpáros infrastruktúrájával
 • községünk összekötése a Pozsony - Dunaszerdahely - Komárom útvonalon közlekedő vonatjárattal, mivel azon kevés falvak egyike vagyunk, amelyet elkerül ez a vasúti összeköttetés
 • a hiányzó járdaszakaszok kiépítése

 

Oktatás, gyermekek és ifjúság:

 • egy szlovák tannyelvű óvoda és általános iskola létrehozása az önkormányzat tulajdonában lévő meglévő helyiségekben, valamint egy különálló épület jövőbeli építésére vonatkozó projektdokumentáció elkészítése e célokra
 • a játszóterek korszerűsítése a község minden részén
 • kültéri fitneszterem építése

 

VÍZ:

 • a közüzemi vízellátás és csatornázás befejezése a község minden részén
 • önkormányzati vízfelfogási intézkedések kiépítése az öntözési igények kielégítésére a szélsőséges aszályos időszakokban
 • vízügyi megoldások (szökőkutak, tavak) alkalmazása a szomszédos mikroklíma hőmérsékletének csökkentése érdekében, amelyek ugyanakkor az állatok számára vízforrásként is szolgálnának

 

ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÁSOK:

 • korszerűbb, gyorsabb, átláthatóbb és online kommunikáció az önkormányzat és a polgárok között
 • egy közösségi központ létrehozása a község meglévő helyiségeiben, amelyet a gyermekes szülők találkozóira, coworkingra használnának, valamint fiatalok tanulószobájaként
 • nyilvántartás létrehozása a Felsőpatony településen működő vagy letelepedett, árukat és szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokról és önálló vállalkozókról