Roman Ravas | dasato.sk
Roman Ravas

Roman Ravas

Rohov

Pochádzam z malej záhoráckej obce Rohov. Posledných 10 rokov som v nej popri svojom hlavnom zamestnaní (učiteľ na strednej škole), pracoval ako starosta.

 

Vďaka tomu som prenikol do tajov komunálnej politiky a spoznal problémy, ktoré obce majú. Mnohé z nich je možné riešiť v spolupráci so samosprávnym krajom, resp. s jeho pomocou. Rovnako to platí aj o školstve. Rád by som sa v nasledujúcom období na spolupráci v oboch týchto oblastiach podieľal.