Dana Cervanová | dasato.sk
Dana Cervanová

Dana Cervanová

Sučany

 

Pochádzam a žijem v obci Sučany pri Martine. Mám vyštudovanú " Sociálnu prácu", ktorá mi je šitá na mieru. Mám certifikát z "IOM" Medzinárodná organizácia pre migráciu a som predsedníčkou OZ "Ďalej", cez ktoré pomáham sociálne vylúčeným skupinám a jednotlivcom.

 

Štyri roky som pracovala v rómskych vylúčených lokalitách a naďalej pracujem na preklenutí rozdielov medzi minoritou a majoritou. Pomáham ako dobrovoľníčka ľuďom bez prístrešia a zdravotne znevýhodneným ľuďom, tiež matkám samoživiteľkám. V obci sa mi podarilo s ostatnými zanietenými ľuďmi zastaviť výstavbu spaľovne a krematória.

 

Momentálne pracujem ako Profesionálny náhradný rodič a vychovávam štyri detičky z CDR. Bola som v pracovnej skupine, ktorá vytvorila nový zákon pre PNR, som spoluautorkou "Metodickej príručky", ktorá slúži pre všetky CDR na Slovensku. Som matkou troch dospelých dcér a sestrou svojmu bratovi, ktorého som s manželom vychovala od malička.