Juraj Krupka | dasato.sk
Juraj Krupka

Juraj Krupka

Ochodnica

 

Pochádzam z Ochodnice, kde kandidujem za poslanca do obecného zastupiteľstva. Vstupujem do politiky, aby som využitím mojich skúseností pomohol našej krásnej obci využiť jej veľký potenciál. V obci pôsobím v Združení drobnovlastníkov lesov a rád pomáham v komunitných aktivitách, napríklad Slovenskému zväzu záhradkárov. Moja práca manažéra kvality je spojená so spokojnosťou zákazníkov a rovnako chcem, aby občania boli spokojní s verejnou správou. 

 

Moje priority sú zlepšenie komunikácie medzi samosprávou a občanmi (napr. prieskum spokojnosti), ako aj pozemkové úpravy rozdrobených pozemkov, ktoré bránia v rozvoji obce.

 

Zameriam sa aj na využitie eurofondov pre rozvoj a obnovu školy, škôlky, ako aj infraštruktúry. Pokračovať chcem vo výstavbe nájomných bytov pre občanov. Podporu musíme nasmerovať k turistickému ruchu s využitím našej prírody, ako aj ku zeleným riešeniam. 

 

Verím, že sa nám spoločne podarí zlepšiť život v našej krásnej obci.