Soňa Turčányiová | dasato.sk
Soňa Turčányiová

Soňa Turčányiová

Žilina

 

Som Soňa Turčányiová, narodila som sa v Žiline a mám ekonomické aj právnické vysokoškolské vzdelanie, pracovne sa venujem obchodu, službám a práci pre seniorov. V minulosti som sa aktívne angažovala vo veci ochrany zelene v našom meste (napr. záchrana amfiteátra). 

 

Návrat zo zahraničia na Slovensko mi otvoril oči v tom, aké by naše mesto a kraj mohli byť, preto som sa rozhodla kandidovať za poslankyňu do Žilinského samosprávneho kraja a do mestského zastupiteľstva v Žiline.

 

Kandidujem za volebný obvod č. 2 (Bôrik, Hliny V – VIII, Malá Praha), ktorý má dlhodobo zanedbávanú infraštruktúru – rozbité chodníky a cesty, chýbajúce vonkajšie osvetlenie, poruchovú kanalizáciu, nedostatok oddychových a športových plôch.

 

Mojimi prioritami sú nové dopravné riešenia, obnova infraštruktúry, ochrana zelene a dostupnosť sociálnych služieb. Pokladám tiež za dôležité, aby mesto a VÚC vo zvýšenej miere čerpali eurofondy. Celé moje snaženie má v podstate smerovať k jedinému  - ku trvalému zachovaniu dôstojného života obyvateľov nášho mesta a regiónu.